Deze website gaat het eind 2016 de lucht uit, dan gaan wij

verder in samen werking met visvereniging

www.hvld.nl

daar krijgen wij een link op


VVC.FLEVOVLIEG


Wij gaan verder op FACEBOOK met een openbaregroep,

waar mededelingen op komen te staan van het programma van

FLEVOVLIEG.


MEN KAN ER ZELF ITEMS AAN TOEVOEGEN

 

Weblinks werkt nog

Flevovlieg staat voor alle Vliegvissers,

die graag, zowel individueel als in groepsverband

bezig zijn met het beoefenen van de vliegvis-sport.

We houden ons ook bezig met alle facetten van vliegbinden


CLUB-AVOND

In buurthuis de Brink (Griend 33-07) waar wij op de dinsdagavond van 
19.00 uur tot 22.30 uur bij elkaar komen.

Ook kunnen nieuwe leden kennis maken met het binden van vliegen en zomers 
leren werpen en vliegvissen.


Buurthuis de Brink ligt op de grens van de Griend,

Kamp (Albert Heijn parkeer plaats)

 

 CLUB-AVOND

@